Kayak Nedir?

En basit tanımı ile kayak, insanların kar üzerinde rahat hareket edebilmek için icat ettikleri bir araçtır. Farklı coğrafyalarda ihtiyaçlara göre şekillenen kayaklar çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. 1921 yılında İsveç te bulunan çam ağacından yapılmış ilkel kayağın 4500 yaşında olduğu saptanmıştır. İlk defa bir ulaşım aracı olarak İskandinavya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerinde kullanılan kayak, 15. yy.dan itibaren İsveç, Norveç, Polonya ve Rusya tarafından askeri amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır.