Farklı Disiplinler

   Bahsettiğimiz üzere kayak ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmış bir araçtır. İhtiyaçları belirleyen en önemli faktör ise yaşanılan coğrafi bölgedir. Dolayısıyla kayağın Cezayir ya da Libya’da değil de İskandinavya’da kullanılmaya başlanması son derece doğaldır. Karla kaplı kuzey Avrupa ve Asya düzlüklerinde ulaşımı kolay hale getiren kayak zaman içinde spor amaçlı kullanılmaya başlanınca bu sporu belirli kurallarla ve belirli bir disiplinle yapma gereksinimi doğmuştur. Temel olarak iki farklı disiplinden söz edebiliriz bunlar kuzey disiplini ve Alp disiplinidir.